O nás

Upratovací servis od roku 1991

Firma sa od svojho vzniku 1.1.1991 špecializuje na zabezpečovanie hygienických služieb rôznych druhov.

Každé upratovanie je individuálne a prispôsobuje sa povahe a vlastnostiam čistenej plochy.

Služby pre jednotlivé organizácie poskytujeme formou komplexného čistiaceho servisu, vrátane čistenia a tepovania kobercov, sedacích súprav, prania záclon a závesov, napúšťania, leštenia a ošetrovania rôznych druhov nábytku.

Všetky referencie

Výškové čistenia

Firma sa od svojho vzniku 1.1.1991 špecializuje na zabezpečovanie hygienických služieb rôznych druhov

15 km2

plochy upratujeme denne. Čistiace práce navrhujeme aj v nočných hodinách alebo počas sviatkov.

+ 60

Počet klientov, ktorí pravidelne využívajú naše služby

100%

Náš upratovací servis ponúkame na celom území Slovenska.

Firma je poistená zo zodpovednosti za vzniknuté škody spôsobené svojimi zamestnancami

Firemná kultúra

Veľký priestor venujeme výberu a výchove pracovníkov. T.č. zamestnávame už viac ako 500 pracovníkov , ktorí preukázali odbornú,ale aj morálnu spôsobilosť na výkon týchto prác, s ohľadom na náročné pracoviská, ktorým poskytujeme služby. Veľmi dobrá spolupráca s Úradom práce nám pomáha pri zabezpečovaní vhodných pracovníkov.

V dôsledku toho máme aj vopred vybraných pracovníkov pre prípad akútnej potreby, ale aj pracovníkov na občasnú výpomoc. Preto sme schopní zabezpečiť aj mimoriadne práce po stavebných úpravách, rekonštrukcii, živelných pohromách, ale aj vzájomnú zastupiteľnosť pri dovolenkách, PNS a pod.

Súčasťou vstupných formalít je aj predloženie výpisu z registra trestov, ako aj poučenie o dodržiavaní služobného tajomstva organizácie, ktorej poskytujeme služby, o mlčanlivosti o veciach a dokumentoch, s ktorými prídu do styku pri výkone prác, ako aj o následkoch porušenia týchto zásad.

Termín výkonu čistiacich prác navrhneme tak, aby vyhovoval Vášmu harmonogramu – aj v nočných hodinách alebo počas sviatkov.

Získané
certifikáty

EN ISO 45001

Certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

EN ISO 14001

Certifikát systému enviromentáleno manažérstva.

EN ISO 9001

Certifikát systému manažérstva kvality.

Organizačná kultúra

Štruktúra našej spoločnosti má zásadný vplyv na firemnú kultúru. Jednotlivé zložky sú rozdelené podľa jednotlivých činností a vzájomne prepojené, aby bolo možné jednoducho distribuovať informácie a úlohy. Každý zamestnanec vie, aká je jeho úloha a zodpovednosť, ktorú nesie za vykonanú činnosť.

Pracujeme flexibilne, rýchlo a plánovito. Našim cieľom je spokojnosť klienta s odvedenou prácou a spôsobom komunikácie.

Upratujeme:

  • byty
  • rodinné domy,
  • administratívne budovy, výrobné haly,
  • sklady,
  • obchodné domy,
  • zdravotnícke zariadenia
  • a ďalšie...

Objednajte si čistotu od profesionálov

Opíšte priestor, ktorý potrebujete vyčistiť a my Vám ponúkneme riešenie za prijateľnú cenu.

Kontaktovať

Naši klienti

Viac referencii

Východoslovenská energetika Holding a.s.

So službami upratovacej spoločnosti LUX sme nadmieru spokojní. Upratujú dôsledne a rýchlo. Môžeme sa spoľahnúť na dobre vykonanú prácu.

Národná banka Slovenska

Službám firmy LUX sme verní už dlhodobo. Najviac nám vyhovuje vždy dobre upratané, ale aj to, že sa vieme dohodnúť. Dokážu sa prispôsobiť našim potrebám a požiadavkám.

Ministerstvo vnútra SR

Kladieme dôraz na vzhľad našich kancelárií a reprezentatívnych priestorov. Záleží nám, aby bolo upratovanie a čistenie vždy kvalitne vykonané. Práve preto využívame služby spoločnosti LUX, ktorá k svojim úlohám pristupuje zodpovedne.

Unicredit banka

Ďakujeme pracovníkom zo spoločnosti LUX za upratovanie našich kancelárií. Pracujú naozaj rýchlo a kvalitne.

Dr.Max

Všetkým, ktorí majú záujem
o upratovacie služby odporúčame LUX. Sú precízni a zodpovední.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Chceme mať na jednotlivých pracoviskách čisto, aby boli naši zamestnanci a klienti spokoní. Vďaka službám, ktoré nám poskytuje spoločnosť LUX to vieme ľahšie docieliť. Dbajú na svoju prácu, ktorá je vždy odvedená perfektne.

SWAN

LUX a naše pracovné priestory už niekoľko rokov. Nemáme sa na čo sťažovať. Upratujú poriadne a všetci sme spokojní.

Raiffeisen Informatik

Vďaka Vám mám všade čisto a hygienicky. Ďakujeme a odporúčame aj ostatným.

Slovak Telekom

Ak chcete udržiavať svoje pracovné prostredie čisté, určite sa obráťte na LUX. Vyhovuje nám ich práca a prístup k nej. Zamestnanci sú veľmi ústretoví. Vždy sa vieme dohodnúť.

Uniqa Group Service center Slovakia

Servis spoločnosti LUX je nadmieru bohatý. Či potrebujeme vyčistiť okná, vytepovať koberce alebo utrieť prach. Všetko robia kvalitne a promptne.

Zoom International

Vždy dobre odvedená robota. Môžeme len a len pochváliť.

Dopravný podnik mesta Košice

Už niekoľko rokov sme vernými klientami spoločnosti LUX. Vyhovuje nám ich práca a nasadenie.

Transpetrol

S upratovaním sme spokojní a budeme aj naďalej využívať vaše služby.